Robert Števko
konateľ
Cenníky prenájmu :

- fasádneho lešenia
cenník-fasádne.pdf

- pojazdného lešenia
cenník-pojazdné.pdf

- podperných stojok
cenník-podp.-stojky.pdf

- sklzov odpadu
cenník-sklzy.pdf

- lešenárskych kôz
cenník-kozy.pdf
Úpravy cien:

Ceny uvedené v cenníkoch sú základné ceny. Je možná individuálne dohodnutá zľava, napr. za pravidelný odber.
Ceny môžu byť takisto upravené smerom nahor, v prípade vysokej výšky lešenia, veľmi členitej fasády, v prípade použitia väčšieho množstva špeciálnych prvkov a pod.
Pre zmluvných partnerov platia osobitné podmienky. Dodržiavanie termínov je základom dobrej spolupráce.
Cenník prenájmu fasádneho lešenia
Cenník prenájmu pojazdného lešenia Layher UniStandard
(Rozmer pracovnej podlahy 0,75 m x 2,85 m)
Na stiahnutie
Cenník prenájmu podperných stojok A35
Cenník dopravy, montáže a demontáže pojazdného lešenia
© 2007-2017  www.lesenarska.sk  Všetky práva vyhradené
Website by PS
PRENÁJOM A PREDAJ LEŠENIA
LeMONT, s.r.o., Tyršova 18, 934 01 Levice
POZN.: U zmluvných partnerov je možná dohoda
Cenník dopravy fasádneho lešenia
Cenník prenájmu pojazdného lešenia Layher UniBreit
(Rozmer pracovnej podlahy 1,50 m x 2,85 m)
Cenník dopravy podperných stojok A35
Cenník prenájmu sklzov stavebného odpadu